בס"ד, ג אייר, התשפ"ג - 24.04.2023


לע"נ הרב טוביה אלחנן בן הרב אברהם אבא זצ"ל הוד-הוכוולד זצ"ל,

נלב"ע כ"ז אדר ב', תשע"ט, ת.נ.צ.ב.ה

 

חוזר בנושא איסור "חדש" – תבואות קיץ בארצות אירופה תשפ"ג

אל כב' מרנן ורבנן היושבין על מידין, בכל אתר ואתר, אחדשה"ט,
כמידי שנה, הננו להביא לפניכם את המידע בנושא חשש "חדש" לשנה זו, בארצות אירופה. מידע זה מתייחס רק לשעורת קיץ. שעורה זו העוברת מאוחר יותר, תהליך של הנבטה (באמצעות לחות וחום נמוך) הופכת ללתת (מאלט), חומר הגלם ממנו מבשלים את הבירה. 

יצויין שרוב החיטה באירופה היא מחיטת חורף ולא של קיץ.

כידוע, לצורך ייצור הלתת (מאלט) הנ"ל משתמשים אך ורק בשעורת קיץ. אנו מקבלים דו"ח מחברה גרמנית אשר עוסקת
במכירת הלתת למבשלות הבירה ובו עדכון מדוייק של זמני הזריעה. בד"כ הזריעה נעשית במהלך חודש מרץ עד תחילת
אפריל. כאשר מזג האוויר קשה, דהיינו: יש שלג רב או גשמים עזים ושטפונות, הזריעה מתאחרת ואם פסח יוצא מוקדם
יש בעייה של איסור "חדש". השעורה נקצרת בד"כ בחודש אוגוסט, תהליך ההנבטה ואח"כ ייצור הבירה והבשלתה
נמשכים כ 8- שבועות כך שלגבי הבירה החדשה שתגיע לשווקים בחודש נובמבר – חשוון תשפ"ד, יש לדעת את מקור
הלתת (מאלט) וזמן הזריעה שמשתנה ממדינה למדינה. פסח יצא השנה יחסית מוקדם ולכן יש השנה חשש של "חדש" בכמה ארצות. 

נשוב ונזכיר שאין אנו נכנסים למחלוקת הידועה: האם יש להקפיד על "חדש" בחו"ל, כמובא בשו"ע יו"ד סי' רצ"ג ,מחלוקת הב"י והרמ"א
בספק ספיקא, מחלוקת הב"ח והט"ז, שיטת הגר"א מחד ושיטת ה"דברי חיים " מצאנז, מאידך, ידועים דברי המ"ב בסי'
תפ"ט סעיף י' ושם בס"ק מ"ה שיש להחמיר כשברור שהכל נזרע לאחר הפסח, עיי"ש . ונהרא נהרא ופשטיה.

פסח תשפ"ג חל השנה ב- 5 לאפריל, כלומר שבוע 14! 

המדינהזמן זריעה עיקריהדיןהערותזריעה בשבוע
אוסטריה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח 9-11
אנגליה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח 8
גרמניה החל בחודש פברואר ללא חשש "חדש"
הכל נזרע לפני הפסח 6
דנמרק מתחילים בתחילת אפריל חשש "חדש" הכל נזרע אחרי פסח 14
הולנד אין נתונים
הונגריה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח 9-11
סלובקיה במהלך חודש אפריל חשש "חדש" הרוב נזרע אחרי הפסח 13
ספרד לא ידוע      
סקוטלנד/אירלנד אין נתונים
פולין במהלך חודש אפריל חשש "חדש" הרוב נזרע אחרי הפסח 13-14
פינלנד אחר הפסח חשש "חדש" הכל נזרע אחר הפסח לא לפני 18
צ'כיה במהלך חודש אפריל חשש "חדש" הרב נזרע אחרי פסח 13
צרפת במהלך חודש פברואר ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח 6
רוסיה לא ידוע  
שבדיה מתחילים בתחילת אפריל חשש "חדש" הכל נזרע אחרי פסח 14