בס"ד, ד' אייר, התש"פ - 28.04.2020


לע"נ הרב טוביה אלחנן הוד-הוכוולד שצ"ל, נלב"ע כ"ז אדר ב', תשע"ט, ת.נ.צ.ב.ה

 

חוזר בנושא איסור "חדש" – תבואות קיץ בארצות אירופה תש"פ

אל כב' מרנן ורבנן היושבין על מידין, בכל אתר ואתר, אחדשה"ט,
כמידי שנה, הננו להביא לפניכם את המידע בנושא חשש "חדש" לשנה זו, בארצות אירופה. מידע זה מתייחס רק לשעורת קיץ. שעורה זו העוברת מאוחר יותר, תהליך של הנבטה (באמצעות לחות וחום נמוך) הופכת ללתת (מאלט), חומר הגלם ממנו מבשלים את הבירה. 

יצויין שרוב החיטה באירופה היא מחיטת חורף ולא של קיץ.

כידוע, לצורך ייצור הלתת (מאלט) הנ"ל משתמשים אך ורק בשעורת קיץ. אנו מקבלים דו"ח מחברה גרמנית אשר עוסקת
במכירת הלתת למבשלות הבירה ובו עדכון מדוייק של זמני הזריעה. בד"כ הזריעה נעשית במהלך חודש מרץ עד תחילת
אפריל. כאשר מזג האוויר קשה, דהיינו: יש שלג רב או גשמים עזים ושטפונות, הזריעה מתאחרת ואם פסח יוצא מוקדם
יש בעייה של איסור "חדש". השעורה נקצרת בד"כ בחודש אוגוסט, תהליך ההנבטה ואח"כ ייצור הבירה והבשלתה
נמשכים כ 8- שבועות כך שלגבי הבירה החדשה שתגיע לשווקים בחודש נובמבר – חשוון תשפ"א, יש לדעת את מקור
הלתת (מאלט) וזמן הזריעה שמשתנה ממדינה למדינה. פסח יצא השנה יחסית מאוחר ולכן אין השנה חשש של "חדש". 

נשוב ונזכיר שאין אנו נכנסים למחלוקת הידועה: האם יש להקפיד על "חדש" בחו"ל, כמובא בשו"ע יו"ד סי' רצ"ג ,מחלוקת הב"י והרמ"א
בספק ספיקא, מחלוקת הב"ח והט"ז, שיטת הגר"א מחד ושיטת ה"דברי חיים " מצאנז, מאידך, ידועים דברי המ"ב בסי'
תפ"ט סעיף י' ושם בס"ק מ"ה שיש להחמיר כשברור שהכל נזרע לאחר הפסח, עיי"ש . ונהרא נהרא ופשטיה.

ער"פ תש"פ חל השנה ב- 9 אפריל! 

המדינהזמן זריעה עיקריהדיןהערות
אוסטריה במהלך חודש מרץ-תחילת אפריל ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
אנגליה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
גרמניה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש"
הכל נזרע לפני הפסח
דנמרק במהלך חודש מרץ - תחילת אפריל ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
הולנד במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
הונגריה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
סלובקיה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
ספרד במהלך חודש פברואר-מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
סקוטלנד/אירלנד במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
פולין במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
פינלנד אחר הפסח חשש "חדש" הכל נזרע אחר הפסח
צ'כיה במהלך חודש מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
צרפת במהלך חודש פברואר -מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
רוסיה אין מידע  
שבדיה סוף חודש מרץ - תחילת אפריל ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח