בס"ד, ט"ו אייר, התשפ"ד - 23.05.2024


לע"נ הרב טוביה אלחנן בן הרב אברהם אבא זצ"ל הוד-הוכוולד זצ"ל,

נלב"ע כ"ז אדר ב', תשע"ט, ת.נ.צ.ב.ה

 

חוזר בנושא איסור "חדש" – תבואות קיץ בארצות אירופה תשפ"ד

אל כב' מרנן ורבנן היושבין על מידין, בכל אתר ואתר, אחדשה"ט,
כמידי שנה, הננו להביא לפניכם את המידע בנושא חשש "חדש" לשנה זו, בארצות אירופה. מידע זה מתייחס רק לשעורת קיץ. שעורה זו העוברת מאוחר יותר, תהליך של הנבטה (באמצעות לחות וחום נמוך) הופכת ללתת (מאלט), חומר הגלם ממנו מבשלים את הבירה.

אין לנו מידע לגבי מועדי זריעת חיטה.

כידוע, לצורך ייצור הלתת (מאלט) הנ"ל משתמשים אך ורק בשעורת קיץ. אנו מקבלים דו"ח מחברה גרמנית אשר עוסקת
במכירת הלתת למבשלות הבירה ובו עדכון מדוייק של זמני הזריעה. בד"כ הזריעה נעשית במהלך חודש מרץ עד תחילת
אפריל. כאשר מזג האוויר קשה, דהיינו: יש שלג רב או גשמים עזים ושטפונות, הזריעה מתאחרת ואם פסח יוצא מוקדם
יש בעייה של איסור "חדש". השעורה נקצרת בד"כ בחודש אוגוסט, תהליך ההנבטה ואח"כ ייצור הבירה והבשלתה
נמשכים כ 8- שבועות כך שלגבי הבירה החדשה שתגיע לשווקים בחודש נובמבר – חשוון תשפ"ה, יש לדעת את מקור
הלתת (מאלט) וזמן הזריעה שמשתנה ממדינה למדינה. פסח יצא השנה יחסית מאוחר אבל מזג האויר היה מאוד גשום, מה שגרם שהזריעה התעקבה ולכן יש השנה חשש של "חדש" בחלק ממדינות אירופה

נשוב ונזכיר שאין אנו נכנסים למחלוקת הידועה: האם יש להקפיד על "חדש" בחו"ל, כמובא בשו"ע יו"ד סי' רצ"ג ,מחלוקת הב"י והרמ"א
בספק ספיקא, מחלוקת הב"ח והט"ז, שיטת הגר"א מחד ושיטת ה"דברי חיים " מצאנז, מאידך, ידועים דברי המ"ב בסי'
תפ"ט סעיף י' ושם בס"ק מ"ה שיש להחמיר כשברור שהכל נזרע לאחר הפסח, עיי"ש . ונהרא נהרא ופשטיה.

פסח תשפ"ד חל השנה ב- 23 לאפריל, כלומר שבוע 17! 

המדינהזמן זריעה עיקריהדיןהערותזריעה בשבוע
אוסטריה במהלך חודש פברואר-מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח 8-10
אנגליה במהלך חודש אפריל ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח 16
גרמניה במהלך חודש פברואר עד תחילת מאי ללא חשש "חדש"
הרוב נזרע לפני הפסח 8-19
דנמרק התחילו במהלך חודש מרץ רק 30% עד היום
חשש "חדש" הרוב נזרע אחרי פסח 12-13+18
סלובקיה במהלך חודש פברואר ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני פסח 7-12
פולין במהלך חודש מרץ רק 5%
חשש "חדש" הכל נזרע אחרי הפסח
פינלנד התחילו את הזריעה רק בסוף אפריל
חשש "חדש" הכל נזרע אחר הפסח לא לפני 18
צ'כיה במהלך חודש מרץ
ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני פסח 13
צרפת במהלך חודש פברואר ומרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח 8-12
שבדיה התחילו בסוף אפריל חשש "חדש" הכל נזרע אחרי פסח מתחילים עכשיו