י"ח אייר, תשע"ג – 28/04/13.
לע"נ הדיין הרה"ג אברהם דב (בערל) ברקוביץ ז"ל מבד"ץ הפדריישן בלונדון נלב"ע ו' ניסן, תשס"ה, ת.נ.צ.ב.ה

חוזר בנושא איסור "חדש" – תבואות קיץ בארצות אירופה תשע"ג

אל כב' מרנן ורבנן היושבין על מידין, בכל אתר ואתר, אחדשה"ט,
כמידי שנה, הננו להביא לפניכם את המידע בנושא חשש "חדש" לשנה זו, בארצות אירופה, לגבי שעורת קיץ.
שעורה זו העוברת תהליך של הנבטה (באמצעות לחות וחום נמוך) הופכת ללתת (מאלט), חומר הגלם ממנו מבשלים את הבירה. 

מאידך, יצויין שרוב החיטה באירופה היא מחיטת חורף ולא של קיץ.

כידוע, לצורך ייצור הלתת (מאלט) הנ"ל משתמשים בעיקר בשעורת קיץ. אנו מקבלים דו"ח מחברה גרמנית אשר עוסקת
במכירת הלתת למבשלות הבירה ובו עדכון מדוייק של זמני הזריעה. בד"כ הזריעה נעשית במהלך חודש מרץ עד תחילת
אפריל. כאשר מזג האוויר קשה, דהיינו: יש שלג רב או גשמים עזים ושטפונות, הזריעה מתאחרת ואם פסח יוצא מוקדם
יש בעייה של איסור "חדש". השעורה נקצרת בד"כ בחודש אוגוסט, תהליך ההנבטה ואח"כ ייצור הבירה והבשלתה
נמשכים כ 8- שבועות כך שלגבי הבירה החדשה שתגיע לשווקים בחודש נובמבר – חשוון תשע"ד, יש לדעת את מקור
הלתת (מאלט) וזמן הזריעה שמשתנה ממדינה למדינה. בחורף תשע"ג, במהלך חודש מרץ, במערב אירופה שרר
מזג אוויר חורפי קשה ושלגים, כך שבחלק גדול מן הארצות יש בעיית "חדש".

נשוב ונזכיר שאין אנו נכנסים למחלוקת הידועה: האם יש להקפיד על "חדש" בחו"ל, כמובא בשו"ע יו"ד סי' רצ"ג ,מחלוקת הב"י והרמ"א
בספק ספיקא, מחלוקת הב"ח והט"ז, שיטת הגר"א מחד ושיטת ה"דברי חיים " מצאנז, מאידך, ידועים דברי המ"ב בסי'
תפ"ט סעיף י' ושם בס"ק מ"ה שיש להחמיר כשברור שהכל נזרע לאחר הפסח, עיי"ש . ונהרא נהרא ופשטיה.
ער"פ תשע"ג חל השנה ב- 25 במרץ! 

המדינהזמן זריעה עיקריהדיןהערות
אוסטריה במהלך מרץ בחשש "חדש" חלק גדול נזרע לאחר הפסח
אנגליה חודש מרץ-אפריל בחשש "חדש חלק גדול נזרע לאחר הפסח
גרמניה מרץ-אמצע אפריל בחשש "חדש" חלק גדול נזרע לאחר הפסח
דנמרק במהלך אפריל באיסור "חדש" הכל נזרע לאחר הפסח
הולנד סוף מרץ - אפריל בחשש "חדש" חלק גדול נזרע לאחר הפסח
סלובקיה אמצע מרץ-אפריל בחשש "חדש" חלק גדול נזרע לאחר הפסח
ספרד נובמבר –מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
סקוטלנד/אירלנד במהלך מרץ בחשש "חדש" חלק גדול נזרע לאחר הפסח
פולין במהלך אפריל באיסור "חדש" הכל נזרע לאחר הפסח
פינלנד סוף אפריל - מאי באיסור "חדש" הכל נזרע אחר הפסח
צ'כיה באמצע אפריל באיסור "חדש" הרוב נזרע אחר הפסח
צרפת פברואר - מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
רוסיה סוף אפריל- מאי באיסור "חדש" הכל נזרע לאחר הפסח
שבדיה סוף אפריל-מאי באיסור "חדש" הרוב נזרע אחר הפסח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נ.ב. ניתן לפנות לחתו"מ בענייני כשרות באירופה. בברכת כל מילי דמיטב, הרב ט. הוד