בס"ד, ט' אייר, התשע"ח - 24/04/18.
לע"נ הדיין הרה"ג אברהם דב (בערל) ברקוביץ ז"ל מבד"ץ הפדריישן בלונדון נלב"ע ו' ניסן, תשס"ה, ת.נ.צ.ב.ה

חוזר בנושא איסור "חדש" – תבואות קיץ בארצות אירופה תשע"ח

אל כב' מרנן ורבנן היושבין על מידין, בכל אתר ואתר, אחדשה"ט,
כמידי שנה, הננו להביא לפניכם את המידע בנושא חשש "חדש" לשנה זו, בארצות אירופה. מידע זה מתייחס רק לשעורת קיץ. שעורה זו העוברת מאוחר יותר, תהליך של הנבטה (באמצעות לחות וחום נמוך) הופכת ללתת (מאלט), חומר הגלם ממנו מבשלים את הבירה. 

יצויין שרוב החיטה באירופה היא מחיטת חורף ולא של קיץ.

כידוע, לצורך ייצור הלתת (מאלט) הנ"ל משתמשים אך ורק בשעורת קיץ. אנו מקבלים דו"ח מחברה גרמנית אשר עוסקת
במכירת הלתת למבשלות הבירה ובו עדכון מדוייק של זמני הזריעה. בד"כ הזריעה נעשית במהלך חודש מרץ עד תחילת
אפריל. כאשר מזג האוויר קשה, דהיינו: יש שלג רב או גשמים עזים ושטפונות, הזריעה מתאחרת ואם פסח יוצא מוקדם
יש בעייה של איסור "חדש". השעורה נקצרת בד"כ בחודש אוגוסט, תהליך ההנבטה ואח"כ ייצור הבירה והבשלתה
נמשכים כ 8- שבועות כך שלגבי הבירה החדשה שתגיע לשווקים בחודש נובמבר – חשוון תשע"ט, יש לדעת את מקור
הלתת (מאלט) וזמן הזריעה שמשתנה ממדינה למדינה. בחורף תשע"ח שרר קור וגם ירדו שלגים בכמה ארצות בצפון אירופה
והזריעה התאחרה בכמה מדינות כמופיע בטבלה דלהלן. 

נשוב ונזכיר שאין אנו נכנסים למחלוקת הידועה: האם יש להקפיד על "חדש" בחו"ל, כמובא בשו"ע יו"ד סי' רצ"ג ,מחלוקת הב"י והרמ"א
בספק ספיקא, מחלוקת הב"ח והט"ז, שיטת הגר"א מחד ושיטת ה"דברי חיים " מצאנז, מאידך, ידועים דברי המ"ב בסי'
תפ"ט סעיף י' ושם בס"ק מ"ה שיש להחמיר כשברור שהכל נזרע לאחר הפסח, עיי"ש . ונהרא נהרא ופשטיה.
ער"פ תשע"ח חל השנה ב- 30 במרץ! 

המדינהזמן זריעה עיקריהדיןהערות
אוסטריה במהלך מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
אנגליה חודש מרץ ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
גרמניה אמצע מרץ-תחילת אפריל בחשש "חדש" רק חלק נזרע לפני הפסח
דנמרק אפריל באיסור "חדש" הכל נזרע לאחר הפסח
הולנד פברואר - מרץ ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
סלובקיה מרץ-תחילת אפריל ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
ספרד נובמבר-מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
סקוטלנד/אירלנד במהלך מרץ ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
פולין סוף מרץ ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
פינלנד סוף אפריל-מאי באיסור "חדש" הכל נזרע אחר הפסח
צ'כיה במהלך מרץ ללא חשש "חדש" הרוב נזרע לפני הפסח
צרפת מרץ ללא חשש "חדש" הכל נזרע לפני הפסח
רוסיה סוף אפריל-מאי באיסור "חדש" הכל נזרע אחר הפסח
שבדיה סוף אפריל-מאי באיסור "חדש" הכל נזרע אחר הפסח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נ.ב. ניתן לפנות לחתו"מ בענייני כשרות באירופה. בברכת כל מילי דמיטב, הרב ט. הוד